Notices
notice यस बोर्डले आन्तरिक राजस्व विभाग स‌ंगको सहकार्यमा स‌ंचालन गर्न गइरहेको अभिमूखिकरण कार्यक्रमहरु सम्बन्धी सूचना तथा कार्यक्रमको विषयवस्तु निम्नानुसार रहेको छ : ६. वुटवलमा हुने अभिमूखिकरण कार्यक्रम Venue : Club Denovo, Butwal सम्पर्क - श्री नारायण प्रसाद घिमिरे (9857020399) कार्यक्रम हुने मिति र समय :२०७६ जेष्ठ ४ र ५ गते विहान ८:३० बजे देखी । ६० जनाको सिट सिमित भएकोले सहभागीता शुल्क बुझाइ आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।  सहभागिता शुल्क  तल उल्लेखित बै‌‌‌‌क खातामा समेत जम्मा गर्न सकिनेछ । भाग लिन चाहेको कार्यक्रम स्थान उल्लेख गरी  डिपोजिट गरेको स्लिप ausb@standards.org.np मा इमेल मार्फत अनिवार्य रुपमा पठाउनुहुन अनुरोध छ।

Account Holder's Name : Auditing Standards Board

Account Number ... Read More


Training


Contact Us

Auditing Standards Board (AuSB) (लेखापरीक्षणमान बोर्ड, नेपाल)
5th Floor, ICAN Building
Satdobato, Lalitpur, Nepal
+977-1-5539437, +977-1- 5523314
+977-1- 5523314
Email: ausb@standards.org.np

View Location Map

Feedback / Inquiry

This site as been visited 116810 times since August, 2014.