Standards

क्र.सं.       

     नेपाल लेखापरीक्षणमान               संख्या

नेपाल लेखापरीक्षणमानको नाम

नेगिनमा १

नेपाल गुणस्तर नियन्त्रणमान (लेखापरीक्षण सम्पादन गर्ने र वित्तीय विवरणहरुकाे पुनरावलोकन गर्ने, र अन्य सुिनिश्चितता र सम्बन्धित सेवाहरुकाे अनुबन्धन गर्ने संस्थाहरुका लागि गुणस्तर नियन्त्रण)

नेलेपमा २००

स्वतन्त्र लेखापरीक्षकका समग्र उद्देश्यहरु र नेपाल लेखापरीक्षणमान अनुसार लेखापरीक्षणको कार्यसम्पादन

नेलेपमा २१०

लेखापरीक्षण कार्यअनुबन्धका शर्तहरुको स्वीकार

नेलेपमा २२०

वित्तीय विवरणहरुको लेखापरीक्षणका लागि गुणस्तर नियन्त्रण

नेलेपमा २३०

Guidance Notes on Independence of Professional Accountants 2 202 Guidance Notes on Preparation of Financial Statements on Letter- Heads and Stationery of Auditors 3 203 Guidance Notes to Implement NSQC1

 

... Read More


« previous12next »


This site as been visited 221973 times since August, 2014.