Notices »

अभिमूखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

यस बोर्डले आन्तरिक राजस्व विभाग स‌ंगको सहकार्यमा स‌ंचालन गर्न गइरहेको अभिमूखिकरण कार्यक्रमहरु सम्बन्धी सूचना तथा कार्यक्रमको विषयवस्तु निम्नानुसार रहेको छ :


९. ललितपुरमा हुने अभिमूखिकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम स्थल  : हाेटल अगेनो, धाेविघाट, ललितपुर 

(नख्खु दाेवाटाेबाट भनि मण्डल जाने बाटाेमा केयर नेपालकाे अगाडी)

सम्पर्क नम्बरहरु :

- श्री सुनिल घिमिरे 9818349554

- श्री रुपेश काफ्ले 9851121611

कार्यक्रम हुने मिति र समय : २०७६ असार १४ र १५ गते विहान ८:३० बजे देखी ।


पुनश्च -सहभागी संख्याको हकमा ६० जनाको सिट सिमित  गरिएकोमा ललितपुरमा हुने अभिमूिखकरण कार्यक्रममा  सहभागीहरुकाे स‍ंख्या पुगिसकेकाे हुदाँ अग्रिम रुपमा सहभागिता शुल्क बुझाइ नाम दर्ता गराउनु भएका महानुभावहरुलाइ मात्र   उक्त कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराइने  जानकारी  गराइन्छ ।


 

सहभागिता शुल्क  तल उल्लेखित बै‌‌‌‌क खातामा समेत जम्मा गर्न सकिनेछ । भाग लिन चाहेको कार्यक्रम स्थान उल्लेख गरी  डिपोजिट गरेको स्लिप ausb@standards.org.np मा इमेल मार्फत अनिवार्य रुपमा पठाउनुहुन अनुरोध छ।

Account Holder's Name : Auditing Standards Board

Account Number : 00100105200583

Everest Bank Limited, New Baneshwor Branch

 


सूचना

notice

कार्यक्रमको विषयवस्तु

contents

contents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact Us

Auditing Standards Board (AuSB) (लेखापरीक्षणमान बोर्ड, नेपाल)
5th Floor, ICAN Building
Satdobato, Lalitpur, Nepal
+977-1-5539437, +977-1- 5523314
+977-1- 5523314
Email: ausb@standards.org.np

View Location Map

Feedback / Inquiry

This site as been visited 120815 times since August, 2014.