Orientation Program Update »

Orientation Program of NSA FY2076/77

आव २०७६/७७
आव २०७६/७७ मा बोर्डले लेखापरीक्षणमान विषयक २ दिने सचेतना कार्यक्रमहरु ७ वटै प्रदेश र उपत्यकाका काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरमा संचालन गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिडको असर कम गर्न नेपाल सरकारले लागु गरेको बन्दा बन्दिका कारण सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिएको थिएन । सो समयमा बोर्डले A webinar on COVID 19 Impact on Auditing Practices: Practical Issues विषयक ५ दिने अनलाइन वेबिनार सञ्चालन गरेको थियो ।

Auditing Standards Board

Satdobato, Lalitpur

Webinar on 'COVID- 19 Impact on Auditing Practices: Practical Issues'

Attendence Report

SN

Date

Number of Participants

Registration

Online

Watched Replay

Total Viewer

1

Sun, 31 May 2020

2166

1239

320

1559

2

Mon, 1st June 2020

2166

1219

318

1537

3

Tue, 2nd June 2020

2166

1162

279

1441

4

Wed, 3rd June 2020

2166

1078

294

1372

5

Thurs, 4th June 2020

2166

1162

310

1472

6

Fri, 5th June 2020

2166

1188

280

1468

Total

12996

7048

1801

8849

Average

2166

1175

300

1475This site as been visited 286888 times since August, 2014.